-->

בסוף כל יום אנחנו מעבירים את האוכל שנשאר לנזקקים.

בסוף כל יום אנחנו מעבירים את האוכל שנשאר לנזקקים. הצטרפו בפייסבוק לאוכל לא זורקים